บทความที่แนะนำ

ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่น ยุคสมัยของญี่ปุ่นเป็นเครื่องหมายของการพัฒนาความไม่สงบและการค้นพบโดยวัฒนธรรมโบราณกลายเป็นชุมชนสมัยใหม่ในช่วงหลายศตวรรษ ในขณะที่วันที่

อ่านเพิ่มเติม »
ยุคก่อน ประวัติศาสตร์

ยุคก่อน ประวัติศาสตร์

ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีตัวอักษรใช้บันทึกเรื่องราวนักโบราณคดีจะศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี

อ่านเพิ่มเติม »
ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีน ราชวงศ์เซี่ย (2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ราชวงศ์ เซี่ยถือเป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนที่เริ่มระบบการปกครอง

อ่านเพิ่มเติม »
เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย

ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย จากการศึกษาร่องรอยทางโบราณและโบราณวัตถุ ศิลาจารึกและตำนานพงศาวดารท้องถิ่นหลายฉบับทำให้เข้าใจว่า ระยะก่อนปี พ.ศ. 1761

อ่านเพิ่มเติม »
เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาก่อกำเนิดขึ้นเป็นราชธานีในปี พ.ศ.1893 แต่มีข้อถกเถียงกันมาก ว่าการถือกำเนิดของกรุงศรีอยุธยานั้นมิได้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเสียทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม »
เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์

สมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2367) สมัยรัตนโกสินทร์ หมายถึงช่วงเวลาที่ประเทศสยาม (ประเทศไทยในปัจจุบัน) มีพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม »