เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีน ราชวงศ์เซี่ย (2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ราชวงศ์ เซี่ยถือเป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนที่เริ่มระบบการปกครอง

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย

ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย จากการศึกษาร่องรอยทางโบราณและโบราณวัตถุ ศิลาจารึกและตำนานพงศาวดารท้องถิ่นหลายฉบับทำให้เข้าใจว่า ระยะก่อนปี พ.ศ. 1761

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาก่อกำเนิดขึ้นเป็นราชธานีในปี พ.ศ.1893 แต่มีข้อถกเถียงกันมาก ว่าการถือกำเนิดของกรุงศรีอยุธยานั้นมิได้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเสียทีเดียว

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์

เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์

สมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2367) สมัยรัตนโกสินทร์ หมายถึงช่วงเวลาที่ประเทศสยาม (ประเทศไทยในปัจจุบัน) มีพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว